Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”, realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"

Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica – beneficjent pomocy udzielonej przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie informuje o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi, polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej do postępowań na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców pozostałych usług związanych z wykonaniem celów projektu pt. "Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętego Wojciecha w Wąwolnicy” przy  wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Przemysław Pytlak Kancelaria Radcy Prawnego.

23.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie trzech ekspertyz  technicznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

23.04.2019r.
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM, ul. Zamkowa 24, 24-160 Wąwolnica, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie jednej ekspertyzy technicznej dla budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ogłasza konkurs na wykonanie trzech audytów energetycznych dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz dla budynku Organistówki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja budynku kaplicy pw. Matki Bożej Kębelskiej, budynku Domu Parafialnego oraz budynku Organistówki Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy”.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy ogłasza konkurs na wykonanie  audytu energetycznego dla Budynku  kaplicy pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Budynku kaplicy pw. pw. Piotra i Pawła w Niezabitowie.”

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pt.: "Budowa parkingu dla autobusów przy Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej" mająca na celu poprawę wykorzystywania warunków dziedzictwa kulturowego Gminy Wąwolnica- Sanktuarium MB Kębelskiej - poprzez budowę parkingu dla autokarow, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADAR". Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "Lokalny Pierścień".